Stage lopen opleiding rijinstructeur: Wie doet wat?

Deel via

Stage lopen tijdens de opleiding rijinstructeur: Wie doet wat? Informatie voor cursisten en rijscholen

In Nederland is de opleiding tot rijinstructeur verdeeld in drie fasen. Fase 1 en 2, die zich richten op theoretische kennis en basale didactische vaardigheden, worden uitgevoerd door opleidingsinstituten. Fase 3, de praktijkstage, wordt uitgevoerd bij rijscholen. Deze keuze is gemaakt door de rijschoolbranche en niet door de opleidingsinstituten.

De gedachte de verdeling
De herziening van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) in 2009 bracht veranderingen met zich mee die gericht waren op het verbeteren van de kwaliteit van rijinstructeurs. Een van de belangrijkste veranderingen was de invoering van een verplichte stage (fase 3), die plaatsvindt bij rijscholen. Deze keuze werd gemaakt op basis van de evaluatie van de WRM en gesprekken met stakeholders in de rijschoolbranche.

Waarom fase 1 en 2 bij opleidingsinstituten?
Fase 1 en 2 zijn ontworpen om toekomstige rijinstructeurs de noodzakelijke theoretische kennis en basisdidactische vaardigheden bij te brengen. Opleidingsinstituten bieden een gestructureerde omgeving waarin kandidaten zich kunnen voorbereiden op de praktische eisen van het vak. De focus ligt op het ontwikkelen van een stevig fundament in verkeersregels, rijvaardigheden en lesvoorbereiding.

Waarom fase 3 bij rijscholen?
De keuze om fase 3 bij rijscholen te laten plaatsvinden, is ingegeven door de behoefte aan realistische praktijkervaring. Tijdens deze fase moeten kandidaten hun vaardigheden in een echte lessituatie demonstreren. Rijscholen bieden de ideale omgeving voor deze praktische toepassing, waarbij kandidaten direct met leerlingen werken onder begeleiding van ervaren instructeurs.

De rol van rijscholen in fase 3
Rijscholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een geschikte stageplek en begeleiding aan de kandidaten. Dit houdt in dat zij stagiaires ondersteunen bij het toepassen van hun theoretische kennis in praktijklessen en hen voorbereiden op de praktijkbeoordeling.

Verantwoordelijkheden van de rijscholen
Begeleiding en mentorschap: Rijscholen moeten stagementoren aanwijzen die de kandidaten coachen en begeleiden.
Kwaliteit van de stage: Rijscholen dienen ervoor te zorgen dat de stagepraktijk voldoet aan de eisen van de WRM, inclusief het bieden van voldoende rijlessen en leerervaringen.
Praktijkbeoordeling: Kandidaten moeten hun competenties tonen tijdens de praktijklessen, die door de stagementoren worden beoordeeld.

Terugkomdagen bij opleidingsinstituten

Hoewel het niet verplicht is, bieden sommige opleidingsinstituten extra begeleiding aan tijdens de praktijkstage. Zo organiseren wij als Jongepier drie terugkomdagen tijdens Fase 3 om de kandidaten extra te ondersteunen:

  1. Eerste terugkomdag: Tijdens deze dag wordt uitleg gegeven over het IBKI-protocol aan de hand van een praktijkles via video.
  2. Tweede terugkomdag: De kandidaat geeft zelf een praktijkles aan de docent waarbij hij of zij is ingedeeld.
  3. Derde terugkomdag: Dit is een examentraining (proefexamen), waarbij het ideaal zou zijn als de kandidaat een rijbewijsleerling meeneemt voor optimale resultaten​​.

Deze terugkomdagen zijn een waardevolle aanvulling voor kandidaten, omdat ze extra praktijkervaring en feedback krijgen, wat hun kans op succes tijdens de officiële praktijkbeoordeling vergroot.

Conclusie
De opleidingsinstituten hebben een cruciale rol in fase 1 en 2 van de opleiding tot rijinstructeur door de nodige theoretische kennis en didactische vaardigheden bij te brengen. Echter, de verantwoordelijkheid voor de praktijkervaring in fase 3 ligt bij de rijscholen. Dit is een bewuste keuze van de rijschoolbranche om ervoor te zorgen dat toekomstige instructeurs voldoende praktijkervaring opdoen in een realistische omgeving, wat essentieel is voor het waarborgen van de kwaliteit van rijonderricht in Nederland.

Door deze duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden kunnen opleidingsinstituten zich richten op hun kerncompetenties, terwijl rijscholen de praktijkgerichte training en begeleiding van toekomstige instructeurs op zich nemen.

Bronnen
Rapport “Evaluatie Wet Rijonderricht Motorrijtuigen” (2013)
Officiële Bekendmakingen
Evaluatie WRM

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!