Update herstart WRM-examens bij IBKI

Deel via

Beste cursisten,

Op dit moment doen wij er alles aan uw examens zo goed en snel mogelijk op te pakken, echter zijn  wij ook afhankelijk van IBKI. Hieronder een brief die wij hebben ontvangen van de directie van IBKI met uitleg over de herstart van de WRM-examens.

 

Beste branchegenoten,

Ons bereiken via verschillende kanalen kritische geluiden over de herstart van de WRM-examens door IBKI. Dit is voor ons reden om u met dit bericht een toelichting te geven op ons beleid.

Vanzelfsprekend is IBKI blij dat we toestemming hebben gekregen om alle examens weer op te starten. Dat betekent helaas geen business as usual. We zullen er allen mee moeten leven dat de komende tijd (maanden? Jaren?) onze examens minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd dan voorheen. We worden daartoe gedwongen, omdat wij de gezondheid van onze medewerkers en onze kandidaten belangrijk vinden en daarom de RIVM-richtlijnen zullen naleven. Die richtlijnen hebben we in ons WRM-protocol verwerkt. We nemen weer examens af, maar uitsluitend als dit op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk is (waarbij wij ons allemaal – en u ongetwijfeld ook –  realiseren dat we tijdens onze praktische examens met drie personen in een auto wel degelijk risico’s lopen).

IBKI heeft alle denkbare maatregelen getroffen om de verschillende examens zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voor onze theorie-examens geldt onder andere: strak gereguleerde ontvangst, speciale looproutes, herindeling van examenruimtes, meer toezichthouders. Allemaal maatregelen om in elk geval in ons gebouw in Nieuwegein een afstand van tenminste 1 ½ meter tussen kandidaten te waarborgen.

Deze maatregelen hebben echter ook een keerzijde. Zo is de groepscapaciteit van de theorie-examens met 50% afgenomen. Door de genomen maatregelen kunnen in plaats van 12 kandidaten nog maar 6 kandidaten veilig plaatsnemen in een examenlokaal. Omdat de maximale capaciteit van de examenlokalen is afgenomen, moet meer personeel worden ingezet. In plaats van één toezichthouder op een groep van 12 kandidaten moeten nu twee toezichthouders worden ingezet. Kort en goed: de totale capaciteit is afgenomen en de inzet van personeel is toegenomen. Natuurlijk overwegen we voortdurend verlenging van bedrijfstijd en/of meer examenruimtes. Maar dat zijn kostbare oplossingen die bovendien niet zomaar kunnen worden gerealiseerd.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de praktische examens (rijproeven, stagebeoordelingen en praktische begeleidingen). IBKI kwam voor de uitbraak van het COVID-19 virus voor het afnemen van een stagebeoordeling of praktische begeleiding naar de kandidaat toe. IBKI is er alles aan gelegen om deze klantvriendelijkheid ook ten tijde van de coronacrisis vol te houden. Zoals u bekend, maakt IBKI Voor het afnemen van stagebeoordelingen en praktische begeleidingen (en de rijproeven in Best en Zaandam) IBKI gebruik van hotels. Door de versoepeling van het kabinetsbeleid mogen hotels met ingang van 1 juni maximaal 30 gasten ontvangen en met ingang van 01 juli hopelijk meer.

De prioriteit van de hotels ligt echter niet bij het faciliteren van de examens van IBKI. Ook hier is de capaciteit afgenomen. Van de 50 geschikte locaties in het pre-corona-tijdperk zijn er op dit moment 15 over.

De afgelopen periode is IBKI hard bezig geweest om het aantal geschikte examenlocaties te vergroten maar we merken dat bij veel locaties die mogelijk geschikt zouden zijn, de boot wordt afgehouden. Er bestaat onzekerheid over de toekomst. Ook heeft IBKI, bij de locaties waar wel examens mogen worden afgenomen, extra examencapaciteit (examendagen) aangevraagd. Niet altijd worden deze aanvragen gehonoreerd.

We onderzoeken natuurlijk serieus of er ook andere locaties mogelijk zijn, maar vooralsnog hebben we nog geen mogelijkheden gevonden die (veel) soelaas bieden.

IBKI is zich bewust van het feit dat de planning die onze klanten van IBKI verwachten hierdoor mogelijk minder soepel verloopt dan gewenst. De gehele organisatie onderkent de urgentie van de situatie en is dagelijks hard bezig om de situatie te verbeteren.

We realiseren ons dat met deze toelichting niet meteen alle (praktische) vragen zijn beantwoord, maar we hopen wel op iets meer begrip voor onze uitdagingen.

Tot slot: IBKI heeft niet de wijsheid in pacht en staat open voor ideeën en suggesties die onze uitdagingen kunnen verlichten en daarmee de branche kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Herme Bruin

cid:image002.png@01D17863.B3754EC0

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!