Veertien nieuwe verkeersborden pas in juli 2015 ingevoerd!

Deel via

De veertien nieuwe verkeersborden die Nederland per 1 januari 2015 zou gaan kennen, worden pas later dit jaar ingevoerd. De nieuwe implementatiedatum is verschoven naar 1 juli. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. “Januari 2015 was een streefdatum”, zo wordt gesteld. “Maar die kon niet worden gehaald. Begin dit jaar wordt in de Kamer over de verkeersborden gesproken.

In september 2014 werd duidelijk dat het RVV vanaf januari veertien nieuwe verkeersborden zou gaan bevatten: twaalf F- en twee L-borden. Ze moesten volgens minister Schultz van Haegen vooral bij gaan dragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Maar de oorspronkelijke streefdatum voor de veertien nieuwe borden is door onbekende reden niet gehaald en wordt nu verlegd. Voor het eerst sinds jaren worden er zoveel borden tegelijkertijd bij wet ingevoerd. In 2006 was dat voor het laatst het geval: toen waren het er acht.

Verkeersbord

Met de nieuwe borden zal nu naar verwachting vanaf juli van dit jaar de mogelijkheid bestaan om tram- of busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven. Dit in plaats van de huidige algemene verkeersborden met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Ook voor het aangeven van de rijbaan of rijstrook die alleen bestemd is voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s gaat dezelfde verandering gelden.

Daarnaast moet volgens de minister eenduidigheid in de bebording voor passeerstroken gecreëerd worden, waarin landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer de gelegenheid te bieden sneller door te kunnen rijden. “Grote voordelen zijn dat er door plaatsing van het nieuwe bord een verplichting ontstaat voor bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk te gebruiken en dat de stroken niet meer door overig verkeer gebruikt kunnen worden als oneigenlijke parkeerplaats”, zo viel in de bekendmaking te lezen.

Automobilist

Er wordt tevens een nieuw informatief verkeersbord ingevoerd om een uitwijkplaats op smalle wegen aan te geven. Vanuit wegbeheerders blijkt er immers behoefte te zijn om weggebruikers in dit soort gevaarlijke situaties te helpen. Maar dat resulteert in zelfbedachte borden die langs de weg worden geplaatst.

Volgens minister Schultz van Haegen doet die veelvormigheid aan borden enigszins afbreuk aan de duidelijkheid. Dit terwijl duidelijkheid scheppen juist de reden was om die zelf bedachte borden te plaatsen. “Er is is voldoende motief om een standaardmodel aan te bieden”, zo liet de minister eerder al weten.

Bron: Verkeerspro

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!