Verplichte VOG voor rijinstructeurs zo gaat het in zijn werk

Deel via

De ministerraad stemde vorige week in met een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rijinstructeurs. Wanneer de maatregel wordt ingevoerd is nog niet duidelijk, wel is al in grote lijnen bekend hoe het proces gaat verlopen en waarop getoetst gaat worden. Zo kunnen rijinstructeurs de VOG online via IBKI aanvragen. Dat laat IBKI-directeur Jim Schouten desgevraagd weten.

  

Met de VOG wil minister Cora van Nieuwenhuizen misstanden als fraude, mishandeling en oplichting in de branche aanpakken. Voor het verkrijgen of het verlengen van de WRM-pas moeten instructeurs de verklaring kunnen overleggen. Dat betekent dat er elke vijf jaar een nieuwe VOG moet worden aangevraagd.

Screening

Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden waarbij het belang van de aanvrager wordt afgewogen tegen het risico voor de samenleving. Rijinstructeurs moeten straks dezelfde VOG inleveren als examinatoren van het CBR. Dit houdt in dat er wordt getoetst op omkoopbaarheid, zedendelicten, verkeersdelicten, geweldsdelicten en omgang met vertrouwelijke informatie. Er wordt gelet op verschillende functieaspecten, zoals het omgaan met geld, het bedienen van voertuigen, het vervoeren van personen, het omgaan met systemen (zoals dat van het CBR) en het omgaan met minderjarigen.

De terugkijktermijn voor een VOG is vier jaar, maar hiervan kan worden afgeweken. Zo geldt voor de aanvraag van een chauffeurskaart taxi een terugkijkperiode van vijf jaar, omdat deze kaart vijf jaar geldig is. Voor zedenmisdrijven is een uitzondering gemaakt, daarvoor geldt een onbeperkte terugkijkperiode. Bij aanvragers tot 23 jaar wordt tot twee jaar teruggekeken, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Geweldsdelicten zijn misdrijven waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Geen extra kosten

IBKI heeft al ervaring met VOG’s. APK-keurmeesters hebben deze verklaring namelijk ook nodig om het examen af te kunnen leggen. Het aanvragen van een VOG voor rijinstructeurs wordt op dezelfde manier geregeld. De verklaring wordt online klaargezet voor instructeurs tegen het tarief dat screeningsautoriteit Justis hanteert. Momenteel ligt dat op 33,85 euro. “Hoewel het ons wat meer handelingen kost, zullen we hier geen extra bedrag voor in rekening brengen”, vertelt Jim Schouten, directeur van IBKI. “Dit moeten we dan maar oplossen door andere zaken efficiënter in te richten.” Justis verstuurt de VOG per post naar de rijinstructeur, die het formulier vervolgens weer moet doorsturen naar IBKI. “Helaas is Justis nog niet zo ver dat ook deze stap digitaal kan verlopen”, aldus Schouten.

Een VOG is vier jaar geldig. Desondanks hoeft een rijinstructeur de VOG pas na vijf jaar te verlengen, zodat dit proces gelijkloopt met de verlenging van de WRM-pas. Wanneer de VOG wordt ingediend, mag die niet ouder zijn dan zes maanden. De kans is dus groot dat rijinstructeurs die werken voor een Bovag-rijschool en al in bezit zijn van een geldige VOG, toch een nieuwe verklaring moeten aanvragen.

De VOG-aanvraag staat dus los van de datum waarop aan alle bijscholingsplichtingen is voldaan. Op het moment dat de WRM-pas verlengd wordt, moeten rijinstructeurs aan de bijscholingsverplichting hebben voldaan en een VOG overleggen die dus minder dan een half jaar oud is.

Commerciële partijen

Afgelopen week werd RijschoolPro al benaderd door een website waar rijinstructeurs een VOG kunnen aanvragen. Deze partij rekent 7,50 euro voor de servicekosten bovenop de prijs van een VOG. Deze ‘service’ is echter overbodig aangezien rijinstructeurs hun formulier straks rechtstreeks bij IBKI kunnen aanvragen, zonder extra kosten te betalen.

Deze situatie is vergelijkbaar met bedrijven die adverteren met het reserveren van een theorie-examen. Zij hebben websites die veel lijken op die van het CBR, tot ergernis van de rijschoolbranche. Leerlingen worden verleid via deze bedrijven hun examen te reserveren. Omdat leerlingen servicekosten betalen, zijn zij veel duurder uit dan wanneer zij rechtstreeks bij het CBR reserveren.

Gedragen door branche

De VOG was een van de aanbevelingen van brancheverenigingen FAM, VRB en Bovag richting de politiek in het kader van de aanpassing van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De drie organisaties presenteerden vorige week gezamenlijk een document waarin ze de beschrijven welke maatregelen genomen zouden moeten worden om de rijschoolbranche te professionaliseren.

Uit de WRM-enquête die RijschoolPro afgelopen voorjaar hield onder rijinstructeurs, blijkt dat een ruime meerderheid vóór de invoering van een verplichte VOG is. Slechts 15 procent van de instructeurs vond het geen goed idee. Voorstanders noemen een VOG een goede manier om dubieuze ondernemers en instructeurs buiten de branche te houden. Ook vinden ze dat een verplichte verklaring de status van het beroep verhoogt. Tegenstanders vrezen dat een VOG weinig nut heeft. Zo’n verklaring zegt immers iets over het verleden maar niets over de toekomst.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!