Verwachte wijziging in de WRM per 1-1-2020!

Deel via

Eisen om rijinstructeur B (personenauto) te worden:

 Per 1-1-2020:

– Geldig rijbewijs categorie B.

– Nederlands schooldiploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg of gelijkwaardig niveau.

– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij aanvraag stage fase 3 per 01-01-2020. De VOG moet voldoen aan de punten 11, 21,22, 41, 53, 61, 63 en 84, bij je gemeente zijn deze eisen bekend.

– Een geschiktheidstoets is mogelijk als je niet aan de toelatingseisen voldoet. Stel je hebt wel je rijbewijs, maar geen vooropleiding of je weet niet zeker of jij wel rijinstructeur kunt worden. – In zo’n geval kun je een geschiktheid toets afleggen bij IBKI. Deze toets duurt 90 minuten en bestaat uit de onderdelen beroepscompetenties, taalvaardigheid en coachingsvaardigheid.

 

Eisen aan stagementor per 1-1-2020:

 • Een stagementor dient 5 jaar in het bezit te zijn van de bevoegdheidspas van de betreffende categorie.
 • Een stagementor dient de theoretische bijscholing Stagementor te hebben gevolgd.

 

Bijscholing per 1-1-2020:

 • 3 dagen (6 dagdelen) theoretische bijscholing.
 • Waarvan bijscholing Wet- en Regelgeving, 2 dagdelen waarschijnlijk verplicht wordt per 5 jaar.
 • 1 praktijkbegeleiding mits geslaagd.
 • De praktische bijscholing moet gedaan worden met een echte rijbewijsleerling.
 • Bij verlenging van de bevoegdheidspas per 1-1-2020 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. De VOG moet voldoen aan de punten 11, 21,22, 41, 53, 61, 63 en 84, bij je gemeente zijn deze eisen bekend en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Voorbeeld:

 

Vraag: Moet iemand die vóór 01-01-2020 een eerste praktische begeleiding met goed gevolg heeft afgelegd, na 01-01-2020 nog een tweede praktische begeleiding afleggen? Blijft de uitslag van de eerste praktische begeleiding geldig?

Antwoord: Als de regelgeving in werking treedt kan de rijinstructeur volstaan met één voldoende beoordeelde praktijkbegeleiding, ongeacht op welk moment die is afgelegd (uiteraard wel voor het verlopen van de bevoegdheidspas).

 

Voorbeeld 1: De bevoegdheidspas van instructeur X is geldig tot 23 februari 2022. Op 10 juli 2019 is deze instructeur geslaagd voor de eerste praktische begeleiding. Dit resultaat blijft geldig. Deze instructeur hoeft geen tweede praktische begeleiding af te leggen.

Voorbeeld 2: De bevoegdheidspas van instructeur Y is geldig tot 23 februari 2022. Op 10 juli 2019 haalde deze instructeur een onvoldoende resultaat voor de eerste praktische begeleiding. Dit resultaat blijft geldig maar deze instructeur moet nog een tweede praktische begeleiding afleggen. Als deze tweede praktische begeleiding voldoende is, hoeft de instructeur geen derde praktische begeleiding af te leggen.

Voorbeeld 3: De bevoegdheidspas van instructeur Z is geldig tot 23 februari 2022. Zowel de eerste als de tweede praktische begeleiding zijn met een onvoldoende resultaat afgelegd. Deze instructeur moet een derde praktische begeleiding afleggen. Bij een voldoende resultaat heeft hij voldaan aan de eis gesteld aan de praktische begeleidingen. Indien het resultaat van deze derde praktische begeleiding onvoldoende zou zijn, wordt de bevoegdheidspas met zes maanden verlengd.
Als de bevoegdheidspas verloopt vóór de ingangsdatum van de wijzigingen, moet worden voldaan aan de huidige bijscholingsverplichting.

 

Het herintredertraject zal per 1-1-2020 bestaan uit:

 • Fase 1a
 • Fase 1b
 • Fase 2a
 • Fase 2b
 • Fase 3 20 uur actieve stage

 

Kandidaten die voor 31-12-2019 starten met het herintrederstraject hebben zes maanden de tijd om het reeds gestarte herintrederstraject af te ronden binnen zes maanden na inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Het herintrederstraject bestaat dan nog uit:

 • Fase 1a
 • Fase1b
 • Fase 2a
 • Fase 2b
 • Fase 3 stage vrijstelling.

 

Zoals het ernaar uitziet zal de definitieve beslissing over de wijzigingen begin november 2019 worden genomen door het Ministerie.

 

 

Aan bovenstaande uitleg en tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!