Vragen naar aanleiding van voorgenomen wijzigingen rijonderricht

Deel via

Naar aanleiding van de internetconsultatie betreffende de op stapel staande wijziging van het Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen, werden onder andere, de onderstaande vragen gesteld. Bij de beantwoording van deze vragen is het goed om vooraf aan te geven dat deze wijzigingen nog niet definitief zijn. Als ingangsdatum wordt door alle betrokken partijen gestreefd naar 01 januari 2020.   

Vraag: Moet iemand die vóór 01-01-2020 een eerste praktische begeleiding met goed gevolg heeft afgelegd, na 01-01-2020 nog een tweede praktische begeleiding afleggen? Blijft de uitslag van de eerste praktische begeleiding geldig? 

Antwoord: Als de regelgeving in werking treedt kan de rijinstructeur volstaan met één voldoende beoordeelde praktijkbegeleiding, ongeacht op welk moment die is afgelegd (uiteraard wel voor het verlopen van de bevoegdheidspas).

Voorbeeld 1: De bevoegdheidspas van instructeur X is geldig tot 23 februari 2022. Op 10 juli 2019 is deze instructeur geslaagd voor de eerste praktische begeleiding. Dit resultaat blijft geldig. Deze instructeur hoeft geen tweede praktische begeleiding af te leggen.

Voorbeeld 2: De bevoegdheidspas van instructeur Y is geldig tot 23 februari 2022. Op 10 juli 2019 haalde deze instructeur een onvoldoende resultaat voor de eerste praktische begeleiding. Dit resultaat blijft geldig maar deze instructeur moet nog een tweede praktische begeleiding afleggen. Als deze tweede praktische begeleiding voldoende is, hoeft de instructeur geen derde praktische begeleiding af te leggen.

Voorbeeld 3: De bevoegdheidspas van instructeur Z is geldig tot 23 februari 2022. Zowel de eerste als de tweede praktische begeleiding zijn met een onvoldoende resultaat afgelegd. Deze instructeur moet een derde praktische begeleiding afleggen. Bij een voldoende resultaat heeft hij voldaan aan de eis gesteld aan de praktische begeleidingen. Indien het resultaat van deze derde praktische begeleiding onvoldoende zou zijn, wordt de bevoegdheidspas met zes maanden verlengd.  

Als de bevoegdheidspas verloopt vóór de ingangsdatum van de wijzigingen, moet worden voldaan aan de huidige bijscholingsverplichting. 

Vraag: Is in de toekomst nog steeds mogelijk om een stagebeoordeling of een praktische begeleiding in de eigen omgeving af te leggen? 

Antwoord: Hierin wijzigt niets. Het blijft dus mogelijk om beide beoordelingen in de eigen omgeving af te leggen.

 

Bon: IBKI

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!