Vrijstelling code 95-nascholing vervalt op 1 juni 2015

Deel via

De vrijstelling op de code 95-nascholing komt per 1 juni 2015 te vervallen. De uitzondering voor de groep chauffeurs die geboren is voor 1 juli 1955 wordt dan geschrapt, omdat het in strijd is met de Europese richtlijn 2003/59. Alle chauffeurs moeten na de invoering van de wijziging in juni van dit jaar aan de nascholingsplicht van 35 uur gaan voldoen.
Onder de huidige regelgeving hoeven chauffeurs in de uitzonderingsgroep geen verplichte nascholing te volgen. De code 95 wordt wel achter de voertuigcategorie op het rijbewijs geplaatst, met dezelfde einddatum als het document. De uitzonderingsgroep wordt nu aangeraden om de nascholingsuren alsnog te volgen, voor zover zij dit niet al gedaan heeft. De deadline voor het afronden van de nascholing voor het C-rijbewijs ligt op 10 september 2016. Voor de D-rijbewijzen is 10 september 2015 vastgesteld. Dat meldt Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)..
Code 95
ILT stelt dat er, naast het volgen van de nascholingsuren, voor de huidige uitzonderingsgroep nog drie andere mogelijkheden zijn om de code 95 op tijd te krijgen. Zo hebben C- en D-rijbewijshouders de gelegenheid om de code 95 bij te laten schrijven zonder dat er nascholing is gevolgd. De administratieve afwikkeling moet dan overigens wel voor 1 juni 2015 worden afgerond.
Het vervangend rijbewijs krijgt in dat geval dezelfde geldigheid als het huidige document en code 95 krijgt dezelfde einddatum als het rijbewijs.
Verlengen
Een ander alternatief voor het volgen van nascholing is om het rijbewijs vroegtijdig te verlengen. Het document krijgt dan een nieuwe geldigheid van vijf jaar en de code 95 wordt ook voor die periode bijgeschreven. Bij het verlengen van het rijbewijs moet de rijbewijshouder wel een medische keuring ondergaan.
In dit geval geldt overigens een overgangsregeling. Eigen Verklaringen inclusief geneeskundig verslag die voor 1 maart 2015 worden ingediend voor het verlengen van het rijbewijs, worden nog volgens de huidige regels behandeld. Chauffeurs krijgen dan dus de code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs. Dit ook als de aanvraag pas na 1 juni 2015 bij de gemeente wordt ingediend. Als de Eigen Verklaring na 1 maart 2015 wordt ingediend, kan niet de garantie worden gegeven dat het CBR deze voor 1 juni 2015 zal afhandelen, zo wordt aangegeven.
Beroepschauffeur
Chauffeurs die wel nascholingsuren hebben gemaakt, maar ze nog niet hebben laten registreren, kunnen dit alsnog kosteloos door het CBR laten doen. Voorwaarde is dat de cursus gecertificeerd moest zijn en het opleidingsinstituut gecertificeerd door CCV op het moment van bijwonen.
Daarbij moeten verschillende documenten worden aangeleverd om de na-registratie de kunnen verwerken. Zo zijn er een kopie van het identiteitsbewijs van de chauffeur, een werkgeversverklaring en een getekende presentielijst van de betreffende cursusdagen nodig.

Code 95
Sinds 10 september 2009 gelden voor professionele vrachtwagenchauffeurs nieuwe vakbekwaamheidsregels. Om de geldigheid van de vakbekwaamheid te verlengen moet per 5 jaar 35 uur aan nascholing worden gevolgd. De wijzigingen zijn afkomstig uit de Europese richtlijn ‘vakbekwaamheid’. Met deze richtlijn wordt naar een verbetering van de verkeersveiligheid en de veiligheid van chauffeurs gestreefd.
In Nederland kunnen chauffeurs door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en door de politie gecontroleerd worden op het hebben van een geldige code vakbekwaamheid. Ook de nu nog vrijgestelde beroepschauffeurs zullen in de toekomst aan die richtlijn moeten voldoen.
Bron: Verkeerspro

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!