Wanneer moet een VOG worden ingeleverd

Deel via

Wanneer moet een VOG worden aangeleverd?
Vanaf 01 april 2020 moeten mensen die rijinstructeur willen worden en mensen die al rijinstructeur zijn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij IBKI aanleveren. Let bij het aanleveren op het volgende:

  • De VOG moet geldig zijn. Dit betekent dat de VOG maximaal zes maanden oud mag zijn.
  • De VOG moet origineel zijn. IBKI adviseert de VOG per aangetekende post te versturen. U kunt de VOG ook persoonlijk komen afgeven aan de Structuurbaan 2 in Nieuwegein. Een kopie of scan van de VOG aanleveren is niet toegestaan.

Omdat de meeste vragen gaan over wanneer de VOG moet worden aangeleverd is het goed om hier nog een keer bij stil te staan.

Instructiebevoegdheid met vijf jaar verlengen:
Mensen die instructeur zijn en die hun instructiebevoegdheid met vijf jaar willen verlengen moeten, naast de verplichte theoretische en praktische bijscholingen, ook een geldige en originele VOG aanleveren.

Voor het bepalen van de geldigheid van de VOG gaat IBKI uit van één datum. Dat is de verloopdatum die op de bevoegdheidspas is vermeld.

De VOG moet worden aangevraagd binnen zes maanden vóór de verloopdatum die op de bevoegdheidspas staat. IBKI mag op basis van een VOG die ouder is dan zes maanden, geen lesbevoegdheid verlengen.

Voorbeeld een bevoegdheidspas is geldig tot 24 oktober 2021. De VOG moet dus tussen 24 april 2021 en 24 oktober 2021 bij IBKI worden aangeleverd. Een VOG die u vóór 24 april aanlevert bij IBKI, is niet meer geldig op het moment dat de bevoegdheidspas verloopt, namelijk op 24 oktober.

Meer informatie over de VOG en aanvraag daarvan vindt u terug op onze site www.ibki.nl

Instructeur worden of instructiebevoegdheid uitbreiden:
Mensen die hun instructiebevoegdheid willen behalen of uitbreiden en die stage moeten lopen, moeten de VOG inleveren om een stagepas te verkrijgen. Het lopen van stage is verplicht voor de instructie categorieën A, B, C, D en T.

Voorbeeld 1 iemand is nog geen rijinstructeur maar wil rijinstructeur categorie B (personenauto) worden. Deze persoon moet een geldige en originele VOG aanleveren bij IBKI om stage te kunnen lopen.

Voorbeeld 2 iemand is al instructeur B en wil de instructiebevoegdheid A (motorfiets) bij halen. Deze instructeur moet verplicht stage lopen en dus een geldige en originele VOG aanleveren bij IBKI.

Voorbeeld 3 iemand is al instructeur voor de categorie B en wil de instructiebevoegdheid E (aanhangwagen) bij halen. Deze instructeur hoeft geen VOG aan te leveren omdat het lopen van stage voor de categorie E niet verplicht is.

Als iemand geslaagd is voor de examens Fase 1 en Fase 2 én de geldige en originele VOG bij IBKI is aangeleverd kan IBKI een stagepas verstrekken.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!