Wetswijziging van WRM uitgesteld naar 1 januari 2017

Deel via

De voorgestelde wijziging van de WRM (Wet rijonderricht motorrijtuigen) is uitgesteld naar 1 januari 2017. Daarin staan onder andere wijzigingen voor de praktijkopleiding van rijinstructeurs. Aanvankelijk had minister Schultz van Haegen aangegeven dat de gewijzigde WRM medio 2016 in werking kon treden, maar het gaat toch meer tijd kosten. Over de wijzigingen in de WRM werden meer dan honderd Kamervragen gesteld die nog niet zijn beantwoord door de minister.

In 2009 is de WRM al een keer aangepast. In 2013 werd deze opnieuw geëvalueerd, en naar aanleiding daarvan is op 31 maart 2015 een voorstel tot wijziging van deze wet naar de Tweede Kamer gezonden. Schultz stelt nu dat de beantwoording van de vragen en de afstemming tijdens de zomerperiode meer tijd heeft gekost dan voorzien. “Rekening houdend met het kabinetsbeleid voor de vaste verandermomenten van wetgeving, is de planning bijgesteld naar 1 januari 2017.”

Wetswijziging

Uit de Kamervragen blijkt dat verschillende fracties hun twijfels hebben of het bijscholingstraject wel bijdraagt aan een betere kwaliteit van de rijopleiding. Ze verwijzen daarbij ook naar de kritiek uit de branche zelf over ‘het verplichte toneelstuk’, zoals sommige rijschoolhouders bijscholing en examen noemen. Ook vinden de commissieleden het onduidelijk op welke manier het herintrederstraject praktijkgerichter gaat worden, zoals de opzet is van de nieuwe wet.

Ook willen ze meer uitleg over de termijn die de rijinstructeur krijgt om vervanging te regelen als hij niet slaagt voor de praktijkbegeleiding. Die termijn gaat in de nieuwe wet van zeven dagen naar acht weken gaat om een herintrederstraject te kunnen volgen.

Bevoegdheid kwijtraken

Een van de aangekondigde wijzigingen in de wet is dat een rijinstructeur ruimere mogelijkheden krijgt om aan de eis van de praktijkbegeleiding te voldoen: nog maar één in plaats van twee voldoende praktijkbegeleidingen om de bevoegdheid te behouden. Voor veel fracties is die aanpassing niet afdoende. De PvdA vreest dat verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen juist kan leiden tot meer instructeurs die hun bevoegdheid kwijtraken.

SP en ChristenUnie vinden de sanctie dat een instructeur zijn bevoegdheid kan kwijtraken veel te zwaar. Die laatste partij trekt de vergelijking met andere beroepsgroepen. “Vaak gelden wel zware bijscholingsverplichtingen, maar zijn sancties (bijvoorbeeld voor beroepen als huisarts en advocaat) alleen gekoppeld aan het niet volgen van deze bijscholing of aan nalatig optreden”, aldus de ChristenUnie. Slechte rijscholen verdwijnen vanzelf wel door de marktwerking, meent de fractie. “Leerlingen willen immer niet lessen bij een rijinstructeur of rijschool waarvan verhalen over negatieve ervaringen rondgaan.”

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!