Wijzigingen in het Algemene deel reglement IBKI

Deel via

In het Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen Rij instructeur voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject WRM zijn artikel 21 en 22 gewijzigd.

De nieuwe teksten zijn:

Artikel 21. Beoordeling en resultaat praktijkexamens 
lid 1: Examenonderdelen die in de praktijk worden afgenomen, zoals de praktijkrit en het geven van(een) praktijkles(sen) in het kader van de stagebeoordeling, worden als regel geëxamineerd door één

lid 2: Tijdens de stagebeoordeling maakt de examinator aantekeningen van de wijze van uitvoering van het examenonderdeel door de kandidaat. Deze aantekeningen worden na afloop van de uitvoering van het examenonderdeel omgezet in een beoordeling op het van toepassing zijnde protocol.

Artikel 22. Stage en stagebeoordeling

lid 4: Het is niet toegestaan dat een stagementor en/of enig ander persoon, behoudens de in lid 5 van dit artikel genoemde personen, meerijdt tijdens de beoordeling van de praktijkles.
lid 5: Tegen het meerijden van een extra persoon namens IBKI dan wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan door de deelnemer geen bezwaar worden gemaakt.

De gewijzigde reglementen zijn ook terug te vinden op onze    (link ibki.nl)

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!