Wijzigingen in het Reglement Praktijkbegeleiding IBKI

Deel via

In het Reglement Praktijkbegeleiding in het kader van de verplichte bijscholing van de rijinstructeur voor de categorieën A, B, C, D, E en/of T zijn de artikelen 6 en 13 toegevoegd en is artikel 8 (voorheen 7) gewijzigd. De tekst van deze artikelen is als volgt:
Artikel 6

  • Het is niet toegestaan dat een persoon die betrokken is bij een opleidingsinstituut of enig ander persoon, behoudens een extra persoon namens IBKI dan wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meerijdt tijdens de beoordeling van de praktijkles.
  • Het is niet toegestaan dat een persoon die betrokken is bij een opleidingsinstituut tijdens een praktijkbegeleiding als leerling optreedt.
  • Tegen het meerijden van een extra persoon namens IBKI dan wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan door de deelnemer geen bezwaar worden gemaakt.

Artikel 8
De beoordelaar van de praktijkbegeleiding observeert na een kort voorgesprek de gegeven les vanaf de achterbank. Tijdens de les maakt hij aantekeningen van de wijze van uitvoering door de kandidaat. Deze aantekeningen worden na afloop van de uitvoering omgezet in een beoordeling op het van toepassing zijnde protocol. De examinator stelt aan de hand van een protocol en de daarbij behorende scorevoorschriften het behaalde resultaat vast. In een nagesprek vertelt hij zijn bevindingen en geeft hij de rijinstructeur feedback.

Artikel 13
Dit reglement behoort bij het “Algemene deel van het Examenreglement Examen Rijinstructeur” en kan worden aangehaald als “Reglement praktijkbegeleiding”.

De gewijzigde reglementen zijn ook terug te vinden op de IBKI site

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!