WRM-pas controle wordt positief ervaren

Deel via

Sinds 1 juli dit jaar worden rijinstructeurs steeds vaker gecontroleerd door het CBR op hun bevoegdheid. Op basis van steekproeven worden de controles op alle examenplaatsen uitgevoerd. Maar hoe gaat een WRM-controle eraan toe?

Heeft een rijinstructeur geen WRM-pas bij zich tijdens een WRM-controle? Dan mag hij of zij niet mee bij het praktijkexamen of de tussentijdse toets. Rijfraudeurs moeten hiermee worden geweerd. De meeste rijinstructeurs zijn positief over de WRM-controles.

Bordje “WRM-pas controle”

“We zien steeds vaker een bordje WRM-controle bij de examinator op de tafel”, vertelt een rijinstructeur uit Den Haag. Dit wordt afzonderlijk door twaalf andere instructeurs bevestigd. “Het is netjes dat ik mij moet verantwoorden tijdens een examen. Van alle tafels zijn er enkele waarop een bordje staat WRM-controle. Gelukkig wordt het niet heel officieel gebracht aangezien de examinatoren de vaste gezichten wel kennen.”

Rijfraudeurs weren

Examinatoren kennen de instructeurs wel van gezicht, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Er wordt gesuggereerd dat er honderden rijinstructeurs in Nederland rondrijden zonder een WRM-bevoegdheid. Hieronder vallen ook rijinstructeurs die niet voldoen aan de theoretische- en/of praktische bijscholing. Het CBR hoopt hiermee louche instructeurs te weren, leerlingen te beschermen en de kwaliteit te waarborgen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!