WRM veranderd nog niet in 2017!

Deel via

De behandeling van de vernieuwde WRM komt pas in 2017 aan bod, hierdoor worden de daarbij horende veranderingen uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de rijinstructeurs van wie de pas in 2017 afloopt gewoon drie theoriedagen en twee praktijkbegeleidingen moeten doen.

Wij verwachten dat de wijzigingen in de WRM niet voor 2018 zullen doorgaan, in verband met de verkiezingen zal het debat pas plaatsvinden, nadat de formatie van een nieuw kabinet is afgerond.

Wat betekent dit voor u?

Het uitstel van de wijzigingen heeft tot gevolg dat rijinstructeurs van wie de pas in 2017 afloopt gewoon drie theoriedagen en twee praktijkbegeleidingen moeten doen.

Als rijinstructeur is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot datum’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.

Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

  • Praktijkbegeleiding: u geeft twee keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles. Een IBKI-examinator beoordeelt deze rijlessen. De tweede keer moet voldoende zijn. Er is één herkansing mogelijk.
  • Theoretische bijscholing: u volgt zes dagdelen theoriecursus. Hierbij doet u geen examen, maar uw aanwezigheid is wel verplicht. U mag vrij kiezen uit een lijst met cursusonderwerpen die elk jaar wordt aangevuld.

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan, ontvangt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft daarvoor niets te doen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!