Een Engelstalige rijinstructeursopleiding in Nederland: Een visie voor de toekomst

Waarom deze opleiding?

In Nederland hebben we een tekort aan rijinstructeurs. Tegelijkertijd groeit de anderstalige populatie, zoals nieuwkomers en internationale inwoners, die de weg op willen. Jongepier Opleidingen gelooft dat het aanbieden van een Engelstalige rijinstructeursopleiding de oplossing is. Hoewel het IBKI, het exameninstituut, momenteel alleen examens in het Nederlands afneemt en meent dat de vraag naar Engelstalige rijinstructeurs beperkt is, zien wij een andere realiteit. Mensen uit andere landen zijn nodig en kunnen een oplossing bieden voor dit tekort.

Het probleem: Een barrière voor aspirant-rijinstructeurs

Het probleem is tweeledig:

  1. Een tekort aan rijinstructeurs in Nederland.
  2. Een groeiende Engelstalige gemeenschap die zich wil vestigen als rijinstructeur, maar tegen taalbarrières aanloopt omdat de opleiding en examens alleen in het Nederlands beschikbaar zijn.

 

Waarom is een Engelstalige opleiding de oplossing?

  1. Inspelen op de stijgende vraag: Er is een groeiende vraag naar Engelstalige rijlessen, met name in grotere steden en sectoren waar veel anderstaligen werken, zoals vakantieparken, horeca en kledingwinkels. Door een Engelstalige opleiding aan te bieden, kunnen meer instructeurs aan deze vraag voldoen.
  2. Toegankelijkheid vergroten: Internationale inwoners en andere nieuwkomers kunnen gemakkelijker rijlessen volgen en zich beter integreren in Nederland als ze toegang hebben tot een Engelstalige opleiding.
  3. Tekort aan rijinstructeurs verminderen: Door anderstaligen op te leiden tot rijinstructeur, kunnen we het tekort aan rijinstructeurs verminderen en de diversiteit in het vakgebied vergroten.
  4. Uniformiteit en duidelijkheid: Het gebruik van uniforme Engelse rijlestermen voorkomt miscommunicatie en verbetert de kwaliteit van de rijlessen.

 

Conclusie: De tijd is rijp voor verandering

Een Engelstalige rijinstructeursopleiding is een noodzakelijke stap om het tekort aan rijinstructeurs in Nederland aan te pakken en tegemoet te komen aan de groeiende anderstalige bevolking. Hoewel IBKI momenteel alleen examens in het Nederlands afneemt, geloven wij dat de vraag naar Engelstalige rijinstructeurs groter is dan gedacht. Dit blijkt ook uit andere sectoren, zoals de horeca en retail, waar Engelstalig personeel veel voorkomt

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!