Voorwaarden STAP-budget

STAP-BUDGET

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkende gebruik maken van een STAP- budget voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de voormalige
fiscale aftrek van studiekosten.

Stap staat voor STimulans Arbeidsmarkt Positie.

Rijinstructeur by Jongepier is aangesloten bij de STAP-opleiders met diverse opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP budget van maximaal € 1.000,-.
Jaarlijks wordt er 200 miljoen euro door het kabinet beschikbaar gesteld. Dit wordt vertaald naar een betaalde opleiding voor ruim 200.000 mensen. Verdeeld over 6 aanvraagtermijnen per jaar kun je het STAP-budget 1 keer per jaar aanvragen.

Hoe werkt het STAP budget?

De inschrijving voor het STAP budget loopt via het UWV. Hiervoor is een STAP-aanmeldbewijs benodigd, deze kun je aanvragen bij onze leerling administratie.

Is het budget voor het betreffende termijn op? Dan kun je het STAP-budget niet meer aanvragen, uiteraard kan je het volgende termijn weer opnieuw inschrijven. Maak er dus er
dus snel gebruik van!
Nadat je aanvraag is goedgekeurd, wordt het STAP-budget overgemaakt aan Rijinstructeur by Jongepier.

Voorwaarden:
– Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
– Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (andere cofinancieringen vanuit bijvoorbeeld je werkgever, een O&O-fonds of gemeente is wel       mogelijk).
– Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Je opleiding moet starten minimaal 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.
– Je hebt in het betreffende jaar nog niet eerder het STAP budget ontvangen.

Verplichting van het STAP-budget

Het UWV kan het STAP-budget in sommige gevallen ook terugvorderen, indien je niet hebt voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan het STAP-budget. Het gaat om de
verplichting om de scholing af te ronden, de verplichting om mee te werken aan onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidieverlening, en de meldingsplicht.

Onder afronding verstaat het UWV:

– Je rond de scholing af met een diploma of certificaat; of
– Je hebt een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of tenminste 80% digitale activiteiten bij digitale scholing).

Voor meer informatie over het STAP-budget en de voorwaarden:
– Rijksoverheid (STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl)

Aanmelden voor het STAP-budget?
– Vraag het STAP-aanmeldbewijs op bij onze leerling administratie
– Meld je aan via het STAP-portaal via het UWV (STAP-budget | UWV | Particulieren)

Kosten aanvraag STAP-budget 0,00 bij Jongepier is gewoon onze service zoals altijd!

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met op 085-4859600 of [email protected].