Unieke en efficiënte leermethode​
Opleidingen op het hoogste niveau​
Een baangarantie van 99%​
Klanten vertellen score 9,5​

Nu via Jongepier!

€ 1000,- euro STAP-budget aanvragen voor je opleiding?

Vanaf 1 maart 2022 kun je het STAP-budget bij het UWV aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar voor een opleiding. Je kunt deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Rijinstructeur by Jongepier is aangesloten bij de STAP-opleiders met opleidingen, die in aanmerking komen voor het STAP-budget van maximaal € 1.000,-.

Voorwaarden STAP-Budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkende gebruik maken van een STAP-budget voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de voormalige fiscale aftrek van studiekosten. 

Stap staat voor STimulans Arbeidsmarkt Positie. 

Rijinstructeur by Jongepier is aangesloten bij de STAP-opleiders met diverse opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP budget van maximaal € 1.000,-.  

Jaarlijks wordt er 200 miljoen euro door het kabinet beschikbaar gesteld. Dit wordt vertaald naar een betaalde opleiding voor ruim 200.000 mensen. Verdeeld over 6 aanvraagtermijnen per jaar kun je het STAP-budget 1 keer per jaar aanvragen. 

De inschrijving voor het STAP budget loopt via het UWV. Hiervoor is een STAP-aanmeldbewijs benodigd, deze kun je aanvragen bij onze leerling administratie.  

Is het budget voor het betreffende termijn op? Dan kun je het STAP-budget niet meer aanvragen, uiteraard kan je het volgende termijn weer opnieuw inschrijven. Maak er dus er dus snel gebruik van!

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, wordt het STAP-budget overgemaakt aan Rijinstructeur by Jongepier.  

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (andere cofinancieringen vanuit bijvoorbeeld je werkgever, een O&O-fonds of gemeente is wel mogelijk)
  • Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Je opleiding moet starten minimaal 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.
  • Je hebt in het betreffende jaar nog niet eerder het STAP budget ontvangen.

Het UWV kan het STAP-budget in sommige gevallen ook terugvorderen, indien je niet hebt voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan het STAP-budget. Het gaat om de verplichting om de scholing af te ronden, de verplichting om mee te werken aan onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidieverlening, en de meldingsplicht. 

Onder afronding verstaat het UWV:

  • Je rond de scholing af met een diploma of certificaat; of
  • Je hebt een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteiten bij digitale scholing). 
  • Vraag het STAP-aanmeldbewijs op bij onze leerling administratie
  • Meld je aan via het STAP-portaal via het UWV (STAP-budget | UWV | Particulieren) 

 De administratiekosten voor het aanvragen van het stapbudget bedragen € 59,95. 

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met op 085-4859600 of info@jongepier.nl

Hoe werkt het STAP-budget?

De inschrijving voor het STAP-budget loopt via het UWV. Hiervoor is een STAP-aanmeldbewijs benodigd. Deze kun je aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Onze leerling administratie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie over: Hoe werkt het STAP-budget?

Aanvraag STAP-budget

dag/maand/jaar

Maak jij al gebruik van het Stap-budget?

Vraag tot €1.000,- terug op je opleiding met het STAP-budget