Faalangstinstructeur - Rijinstructeur by Jongepier

Cursus Faalangstinstructeur (ook RIS)

Een faalangstige leerling kan een praktijkexamen afleggen bij het CBR van 80 minuten. In de cursus wordt nader ingegaan op zaken die relatie hebben met faalangst. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is faalangst en wat is rijexamenangst? Wat zijn de oorzaken en welke signalen geeft een leerling af? Hoe gaan we als instructeur hiermee om?

De WRM-cursus Faalangstinstructeur omvat twee dagdelen van 09.00 tot 16.00 uur. Na het volgen van deze eendaagse training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Deze cursus telt mee voor één theorie bijscholingsdag in het kader van de verplichte WRM-bijscholing voor rijinstructeurs.

Kosten € 190,00 BTW vrij inclusief € 20,00 IBKI kosten.

Duur: 2 dagdelen.

Inschrijven voor deze cursus