Deze bijscholingsonderwerpen vervallen per 01-01-2022

De kwaliteit van de rijinstructeur verhogen was een van de kernpunten van de Alliantie Samen Sterk. Het evalueren en opschonen van het onderwerpenbestand is daar een onderdeel van. In de Adviesraad WRM is advies uitgebracht over zo’n opschoning. Er is bij de selectie met name gekeken naar het aantal deelnemende rijinstructeurs in de afgelopen twee […]