Aanvulling scorevoorschrift stagebeoordeling/praktijkbegeleiding punt 5

Deel via

Op advies van de Examenopgavencommissie WRM is de toelichting van beoordelingspunt 5 (Uitleg: geeft uitleg over de deelhandelingen van de rijtaak conform de Rijprocedure) in het Scorevoorschrift stagebeoordeling/praktijkbegeleiding licht gewijzigd.

IBKI kreeg signalen dat kandidaten soms de feedback ‘je uitleg was niet compleet’ niet goed begrepen, als ze bij een leerling die een eenvoudige situatie-les kreeg een daarop afgestemde gesloten ‘beperkte’ uitleg gaven. Kandidaten waren dan in de veronderstelling dat zij voldoende uitleg gegeven hadden, gezien de eenvoud van de les. Het punt is echter dan meestal, dat de uitleg wel korter/beperkter mag zijn, maar dat deze wel altijd moet aansluiten op de gegeven doelstelling. De EOC WRM heeft daarom geadviseerd de tekst bij ‘productief gedrag’ aan te vullen, zodat dit volstrekt helder is.

Hieronder staat de nieuwe tekst. De aanvulling is onderstreept.

De instructeur geeft een heldere en exacte beschrijving van de nieuwe rijtaak. Zijn uitleg is conform de inhoud van de Rijprocedure en de gegeven doelstelling.

Het gewijzigde scorevoorschrift zal met ingang van 1 augustus 2015 gebruikt worden en op de IBKI-site geplaatst worden. Voor alle duidelijkheid: de wijziging houdt niet in dat de beoordeling door examinatoren wijzigt, de aanvulling is alleen bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen voor de kandidaten over het gewenste instructeursgedrag.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!