De theoretische en praktische bijscholing voor bevoegde rijinstructeurs

Deel via

Bent u een bevoegde rijinstructeur?

Vanaf 1 april 2020 zijn er een aantal veranderingen in uw verplichte theoretische en praktische bijscholing.

Wat verandert er in mijn theoretische bijscholing?

Op dit moment moet u in de 5 jaar geldigheid van uw WRM-bevoegdheidspas 6 dagdelen theoretische bijscholing volgen. Deze dagdelen moeten uniek van inhoud zijn. Als u dezelfde
bijscholing meerdere keren volgt, telt deze bijscholing maar één keer mee. Deze regels blijven ook bestaan vanaf 1 april 2020.

Nieuw is: Als uw WRM-bevoegdheidspas verloopt op of na 1 april 2020 moet u altijd één theoretische bijscholing over WET- EN REGELGEVING volgen.

Hebt u al een RVV-bijscholing gevolgd van 2 dagdelen? Dat is een bijscholing over wet- en regelgeving. Dan kunt u dus van de overige 4 dagdelen theoretische bijscholing zelf het
onderwerp kiezen. Verloopt uw bevoegdheidspas op of na 1 april 2020 en hebt u nog geen bijscholing over wet- en regelgeving gevolgd? Dan bent u verplicht om vóór uw verloopdatum
in ieder geval één theoretische bijscholing over de wet- en regelgeving te volgen.

N.B. Er is op dit moment nog maar één bijscholing die over wet- en regelgeving gaat: bijscholing 28, Het RVV. IBKI verwacht dat dit er meer zullen worden.

Wat verandert er in mijn praktische bijscholing?

1. U hoeft nog maar één praktijkbegeleiding te doen als uw WRM-bevoegdheidspas verloopt op of na 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 hoeft u nog maar één praktijkbegeleiding te doen. Deze moet dan wel voldoende zijn. Als uw praktijkbegeleiding voldoende is, bent u klaar met het praktijkdeel
van de bijscholing. U mag bij een onvoldoende resultaat nog twee keer herkansen. Zie ook de VOORBEELDEN.

Maar wat gebeurt er als u na de derde keer nog geen voldoende hebt voor de praktijkbegeleiding? U houdt uw WRM-bevoegdheid, maar moet dan wel alle 6 dagdelen
theoretische bijscholing hebben gevolgd en vóór uw verloopdatum een originele geldige VOG aanleveren. U krijgt dan 6 maanden verlenging van uw WRM-pas; de ‘sanctie’
verdwijnt. Die 6 maanden gaan in op de verloopdatum van uw WRM-pas.

2. U moet lesgeven aan een echte rijbewijsleerling die opgeleid wordt voor het CBR-praktijkexamen.

Op deze manier komt uw dagelijkse lespraktijk het best tot zijn recht. U moet ook een echte leerling meenemen als u op dit moment geen les (meer) geeft aan
rijbewijsleerlingen. Deze richtlijn geldt niet voor medewerkers van CBR en IBKI.

3. De examinator bepaalt mede het lesonderwerp
Vanaf 1 april 2020 krijgt de examinator een rol bij het bepalen van het lesonderwerp. Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van uw
echte rijbewijsleerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.

• Is de leerling toe aan het lesonderwerp dat u gepland hebt? Dan kunt u deze lesgeven.
• Sluit het aanvangsniveau van de leerling niet aan bij de ingevulde instructievorderingenkaart? Dan kan de examinator in overleg met u besluiten dat er
een ander lesonderwerp moet komen. De keuze van de examinator is bepalend.
Het is niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan
de hand van een lijst met lesonderwerpen.

4. Een voldoende resultaat voor een aanvullende instructiecategorie (A, C, D en T) telt als een praktische bijscholing

U krijgt dan een nieuwe WRM-bevoegdheidspas waarop de nieuw behaalde WRM-
categorie staat. De einddatum op uw nieuwe pas is dezelfde einddatum als op uw huidige WRM-bevoegdheidspas, dat verandert niet.

IBKI zet uw nieuw behaalde instructiecategorie erbij in ‘Mijn IBKI’. Daarnaast wordt de nieuw behaalde categorie bijgeschreven in uw bijscholingsoverzicht als één
praktijkbegeleiding.

VOORBEELDEN PRAKTISCHE BIJSCHOLING

• Van instructeur A verloopt de WRM-pas op 1 maart 2020. Hij is 1 november 2019
gezakt voor zijn eerste praktijkbegeleiding.
Instructeur A moet een tweede praktijkbegeleiding doen (en bij zakken nog een
derde). Zijn WRM-pas verloopt vóór 1 april 2020. Dus gelden de regels van de
huidige wet.

• Van instructeur B verloopt de WRM-pas op 1 maart 2020. Hij is 1 november 2019
geslaagd voor zijn eerste praktijkbegeleiding.
Instructeur B moet nog een tweede praktijkbegeleiding doen (en bij zakken nog een
derde). Zijn WRM-pas verloopt vóór 1 april 2020. Dus gelden de regels van de
huidige wet.

• Van instructeur C verloopt de WRM-pas op 1 juni 2020. Hij heeft nog geen
praktijkbegeleiding gedaan.
Instructeur C kan het beste zo snel mogelijk een praktijkbegeleiding doen. Als hij
slaagt is hij klaar. Zijn WRM-pas verloopt na 1 april 2020 en dus is één
praktijkbegeleiding genoeg. Hij hoeft niet te wachten met het volgen van zijn
praktijkbegeleiding tot na 1 april 2020, dat kan in zijn geval tot tijdgebrek leiden.
• Van instructeur D verloopt de WRM-pas op 1 december 2020. Hij is 1 november 2019
geslaagd voor zijn eerste praktijkbegeleiding.

Instructeur D is klaar met de praktijkbegeleiding. Zijn WRM-pas verloopt ruim na 1
april 2020 en dus is één praktijkbegeleiding genoeg.

• Van instructeur E verloopt de WRM-pas op 1 januari 2021. Hij heeft nog geen
praktijkbegeleiding gedaan.
Instructeur E heeft in 2020 nog tijd genoeg om één praktijkbegeleiding te doen.
********************************************************************************************************

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Nieuw is ook dat u een geldige originele VOG moet aanleveren als u na 1 april 2020 uw
bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. U hebt dan wel 6 dagdelen theoretische
bijscholing gevolgd en een voldoende gehaald voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders verloopt uw WRM-
bevoegdheid en moet u het herintredertraject volgen.

Bevoegdheidspas met foto en handtekening

Vanaf 1 juli 2020 levert IBKI WRM-bevoegdheidspassen met pasfoto en handtekening van
de bevoegde rijinstructeur erop. Deze gegevens krijgt het IBKI uit het rijbewijsregister van de
RDW. U moet hiervoor een akkoord-vinkje zetten in uw account in ‘Mijn IBKI’. U krijgt vanaf 1
juli 2020 zo’n nieuw type pas op het moment dat uw WRM-bevoegdheid wordt verlengd. Het
is dus niet zo dat IBKI vanaf 1 juli 2020 direct alle bestaande bevoegdheidspassen gaat
vervangen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!