Gebruik mondkapjes in lesvoertuigen blijft verplicht – Verlenging lesbevoegdheid altijd voor periode van 5 jaar – Praktische bijscholing – check op tijd waar je aan moet voldoen

Deel via

Gebruik mondkapjes in lesvoertuigen blijft verplicht!

Met ingang van zaterdag 26 juni 2021 is de mondkapjesplicht tijdens de rijles vervallen. Maar omdat in een gesloten lesvoertuig geen anderhalve meter afstand kan worden bewaard, verlengt IBKI deze verplichting voor alle inzittenen. Over de einddatum van deze verlenging volgt nog bericht.

 

Verlenging lesbevoegdheid altijd voor periode van 5 jaar!

Het valt IBKI op dat veel rijinstructeurs besluiten de praktische bijscholing zo kort mogelijk voor de verloopdatum van hun lesbevoegdheid af te leggen. Wellicht door de aanname dat het eerder afleggen van de praktische bijscholing tot gevolg zou hebben dat een rijinstructeur dan korter dan vijf jaar les mag blijven geven, omdat hun lesbevoegdheid met minder dan vijf jaar zou worden verlengd. Dit is niet zo. De bevoegdheid om les te mogen geven wordt altijd met vijf jaar verlengd als aan de bijscholingsverplichting is voldaan. Het advies van IBKI is dan ook: begin op tijd!

 

Praktische bijscholing – check op tijd waar je aan moet voldoen

“Ik hoef toch maar één praktische bijscholing te doen?” Deze uitspraak horen we vaak. Een belangrijke voorwaarde wordt dan vergeten: die ene praktische bijscholing moet dan wel voldoende zijn. Als de bijscholing onvoldoende is, moet een tweede en soms een derde praktische bijscholing worden afgelegd. Dit alles moet gebeuren vóór de verloopdatum die op de bevoegdheidspas staat. Houd hier dus rekening mee en schuif het afleggen van de praktische bijscholing niet te ver voor je uit.

 

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!