Het herintrederstraject! Bent u een rijinstructeur met een verlopen WRM-bevoegdheid?

Deel via

Voor instructeurs zonder geldige WRM-bevoegdheid bestaat in de huidige WRM een herintrederstraject. Dit herintrederstraject is vanaf 1 april 2020 aangepast en praktijkgerichter
gemaakt.

Wanneer kom ik in het herintrederstraject?

U komt in het herintrederstraject als u:
− uw WRM-bevoegdheid terug wil krijgen nadat deze bevoegdheid (minder dan 5 jaar geleden) is verlopen.
− uw WRM-bevoegdheid terug wil krijgen als u niet de volledige bijscholing hebt gedaan.
− de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij een bevoegdheidsverlenging van 5 jaar of 6 maanden te laat (ná de verloopdatum) bij IBKI hebt aangeleverd.

Wat is de inhoud van het herintrederstraject nu?
Op dit moment moet u voor de categorie B een voldoende halen voor de theoretische examens Theorie van de rijtaak (1A), Lesvoorbereiding (2A) en Lesuitvoering en beoordelen
(2B), en de rijproef (1B).

Als u alleen lesbevoegd was voor de categorie A of T moet u een voldoende halen voor de theoretische examens Theorie van de rijtaak (1A), Lesvoorbereiding (2A) en Lesuitvoering
en beoordelen (2B), en de rijproef (1B en – bij categorie A – 1C).

Voor een aanvullende categorie A, C, D of E geldt: u moet u voor elke aanvullende bevoegdheid die u bezit een voldoende halen voor de rijproef (1B en – bij categorie A – 1C).

Deze regels blijven gelden als u vóór 1 april 2020 met het herintrederstraject bent gestart. U moet dan een of meer examens van het huidige herintrederstraject hebben gedaan. Het
maakt niet uit of u hiervoor geslaagd of gezakt bent. Vanaf 1 april 2020 hebt u nog 6 maanden om te slagen voor het volledige ‘oude’ herintrederstraject. Lukt dit niet, dan gaan
het nieuwe herintrederstraject voor u gelden.

Wat wordt het nieuwe herintrederstraject?
Vooraf: U moet bij het nieuwe herintrederstraject een geldige originele VOG aanleveren als u een stagepas nodig hebt.

Voor de categorie B moet u een voldoende halen voor de examens Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef (1B) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A
en 2B). Nadat u hiervoor geslaagd bent moet u ten minste 20 uur actieve stage lopen. Na deze stage moet u een praktijkles geven aan een echte rijbewijsleerling. Dit
herintrederstraject is het volledige examentraject B voor nieuwe rijinstructeurs, met een kortere actieve stage en zonder passieve stage.

2. Ik had alleen de WRM-bevoegdheid A en wil deze weer terugkrijgen. Als u alleen een WRM-bevoegdheid A had, moet u een voldoende halen voor de examens
Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef (1B en 1C) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A en 2B) van de categorie B. Nadat u hiervoor geslaagd bent
moet u ten minste 10 uur actieve stage lopen. Na deze stage moet u een praktijkles geven aan een echte rijbewijsleerling.

3. Ik had alleen de WRM-bevoegdheid T en wil deze weer terugkrijgen. Als u alleen een WRM-bevoegdheid T had, moet u een voldoende halen voor de examens Theorie van de rijtaak (1A), de rijproef(1B) en de examens Lesvoorbereiding en Lesuitvoering en beoordelen (2A en 2B). Nadat u hiervoor geslaagd bent moet u stage lopen. Deze stage bestaat uit twee delen:

1. Ten minste 8 uur actieve stage op een oefenterrein, waarbij u les geeft aan een echte leerling.
2. Ten minste 5 uur actieve stage op de openbare weg, waarbij u les geeft aan uw stagementor.

Na deze stage moet u een praktijkles geven:
− aan een echte rijbewijsleerling als u een bijzondere verrichting-les op een oefenterrein geeft (met een trekker met aanhanger)
− aan uw stagementor (naast u als besturende pseudoleerling) als u een verkeersles op de openbare weg geeft (met een trekker).

4. Ik had de WRM-bevoegdheid B én een of meer aanvullende categorieën A, C, D, E of T, en wil ook de aanvullende categorieën weer terugkrijgen
Als u door het herintrederstraject weer de WRM-bevoegdheid B hebt, krijgt u zonder extra examens de WRM-bevoegdheid voor uw aanvullende categorieën weer terug.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!