IBKI biedt door COVID-19 onder voorwaarden coulance

Deel via

IBKI neemt met instemming van het ministerie de volgende maatregelen:

 

 1. De verplichting voor stagiair(e)s om tenminste één keer tijdens de stage bij het CBR met een tussentijdse toets of praktijkexamen mee te rijden, is tijdelijk niet van toepassing;
 2. (aspirant-)Rijinstructeurs die in de periode van 16 maart 2020 tot 1 april 2020 voor een stagebeoordeling of praktijkbegeleiding waren ingepland, mogen die alsnog één keer volgens de regels van de ‘oude’ WRM doen;
 3. Herintreders die voor 1 april 2020 wilden starten, mogen het ‘oude’ herintrederstraject doen.

 

We lichten deze maatregelen graag toe en geven aan wat dit concreet voor (aspirant) rijinstructeurs betekent.

 

Valse start voor gewijzigde WRM…

De invoering van de gewijzigde Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM) viel ongelukkigerwijs samen met het dramatische besluit van het kabinet om Nederland vanwege het COVID-19 virus op slot te doen. Door deze lockdown zag IBKI zich genoodzaakt om alle examens stil te leggen. Deze onvoorziene samenloop van omstandigheden heeft gevolgen voor bepaalde groepen (aspirant-) rijinstructeurs.

 

IBKI heeft met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten in onderstaande situaties coulance te bieden.

 

 1. Meerijden met een tussentijdse toets of praktijkexamen bij het CBR tijdelijk niet verplicht

Sinds 1 april 2020 geldt voor stagiair(e)s de verplichting om tijdens de stage voor de categorie B ten minste één keer mee te rijden met een tussentijdse toets of praktijkexamen bij het CBR. Het huidige beleid van het CBR maakt dit niet mogelijk. Daardoor kunnen stagiair(e)s de stage niet afronden en geen stagebeoordeling afleggen.

 

De coulancemaatregel houdt in dat deze verplichting tijdelijk (!) vervalt. Dit betekent dat de stage voor de categorie B tijdelijk bestaat uit 4 klokuren passieve stage gevolgd door 35 klokuren actieve stage. IBKI zal stageportfolio’s voor de categorie B die aan deze twee voorwaarden voldoen, goedkeuren. Dit geldt ook voor de stageportfolio’s die al zijn aangeleverd bij IBKI en die door het ontbreken van het benodigde handtekeningenformulier als bewijs voor het meerijden tijdens een tussentijdse toets of praktijkexamen bij het CBR nog niet zijn goedgekeurd.

 

Deze coulancemaatregel wordt beëindigd op het moment dat het meerijden met een tussentijdse toets of praktijkexamen bij het CBR weer mogelijk is. IBKI is hierover in goed overleg met het CBR.

 

 1. Stagebeoordeling en praktijkbegeleiding één keer volgens ‘oude’ regels

IBKI heeft in de periode van 16 maart 2020 tot 1 april 2020 meer dan 460 stagebeoordelingen en praktijkbegeleidingen moeten annuleren. Dit zou betekenen dat deze (aspirant-)rijinstructeurs de stagebeoordeling of praktijkbegeleiding moeten afleggen volgens de vanaf 1 april 2020 gewijzigde regels.

 

IBKI staat deze groep (aspirant-)rijinstructeurs toe om één stagebeoordeling of praktijkbegeleiding af te leggen volgens de wet- en regelgeving van vóór 1 april 2020. Voorwaarde is wel dat uit het register van IBKI blijkt dat de desbetreffende (aspirant-)rijinstructeur in de periode van 16 maart 2020 tot 1 april 2020 stond gepland voor een stagebeoordeling of praktijkbegeleiding en dat deze vanwege COVID-19 door IBKI is geannuleerd.

 

Het kan voorkomen dat een (aspirant-)rijinstructeur inmiddels al een stageboordeling of praktijkbegeleiding ‘nieuwe stijl’ met een onvoldoende resultaat heeft afgelegd. Ook dan mag deze rijinstructeur de eerstvolgende stagebeoordeling of praktijkbegeleiding één keer afleggen volgens de wet- en regelgeving van voor 1 april 2020.

 

(aspirant-)Rijinstructeurs die gebruik willen maken van deze coulancemaatregel moeten de stagebeoordeling of praktijkbegeleiding ‘oude stijl’ voor 1 december 2020 hebben afgelegd.

Met ingang van 1 december 2020 kan geen gebruik meer worden gemaakt van deze coulancemaatregel.

 

(aspirant-)Rijinstructeurs die gebruik mogen en willen maken van deze coulancemaatregel, moeten zelf contact met IBKI opnemen. Dit doen zij door een mail met als onderwerp ‘Coulancemaatregel SB/PB’ te sturen naar [email protected]

 

Let op: U moet deze mail pas naar IBKI sturen nadat u definitief geboekt staat op een stagebeoordeling of praktijkbegeleiding.

 

Vermeld in de mail:

 • uw naam;
 • het nummer van uw bevoegdheidspas;
 • de datum waarop de stagebeoordeling of praktijkbegeleiding afgenomen gaat worden.

 

 

 1. Herintreders mogen het ‘oude’ traject doen

Met ingang van 1 april 2020 is het herintrederstraject gewijzigd. Aan het ‘nieuwe’ herintrederstraject is een beperkte stage en een stagebeoordeling toegevoegd. Dit betekent dat het nieuwe herintrederstraject voor de categorie B bestaat uit de volgende (examen)onderdelen:

 • Fase 1a en 1b;
 • Fase 2a en 2b;
 • 20 uur actieve stage;
 • Fase 3a; de stagebeoordeling.

 

Rondt de rijinstructeur het nieuwe herintrederstraject met een voldoende resultaat af, dan krijgt hij naast het certificaat voor de categorie B ook de overige categorieën die hij in het bezit had weer toegevoegd.

 

De coulancemaatregel van IBKI biedt rijinstructeurs de mogelijkheid te kiezen voor het oude of het nieuwe herintrederstraject.

 

Oude herintrederstraject

Rijinstructeurs die aantoonbaar voor 1 april 2020 wilden starten met het herintrederstraject op grond van de wet- en regelgeving van vóór 1 april 2020 mogen dit ‘oude’ herintrederstraject alsnog volgen. Voorwaarde is wel dat uit het register van IBKI blijkt dat de desbetreffende (aspirant-) rijinstructeur in de periode van 16 maart 2020 tot 1 april 2020 stond gepland voor één van de examens behorende bij het oude herintrederstraject en dat dit examen vanwege COVID-19 door IBKI is geannuleerd. Rijinstructeurs die het oude herintrederstraject met een voldoende resultaat afronden komen weer in het bezit van een geldig certificaat voor de categorie B.

 

Op grond van de geldende wet- en regelgeving moet de desbetreffende rijinstructeur het oude herintrederstraject binnen 6 maanden, gerekend vanaf 1 april 2020, afronden. Lees: voor 1 oktober 2020. Omdat we twee maanden lang geen examens hebben kunnen uitvoeren, heeft IBKI besloten coulance te bieden voor deze einddatum. Het volgen van het oude herintrederstraject wordt toegestaan tot 1 december 2020.

 

Nieuwe herintrederstraject

Rijinstructeurs die aantoonbaar voor 1 april wilden starten met het oude herintrederstraject mogen ook kiezen voor het nieuwe herintrederstraject. Dat betekent dat zij verplicht zijn de beperkte stage van 20 uur te doorlopen en een stagebeoordeling af moeten leggen. Als het nieuwe herintrederstraject met een voldoende resultaat wordt afgerond, krijgt de rijinstructeur naast het certificaat voor de categorie B ook de overige categorieën die hij in het bezit had weer toegevoegd.

 

Let op: de keuze voor het oude of nieuwe herintrederstraject is bepalend voor de examens die de rijinstructeur moet boeken in ‘Mijn IBKI’. Het is niet mogelijk om tussentijds van herintrederstraject te wisselen.

 

IBKI zal de rijinstructeurs die in aanmerking komen voor deze coulancemaatregel op korte termijn persoonlijk benaderen.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!