Meerijden met tussentijdse toets op rijexamen bij CBR voor aspirant-rijninstructeurs weer verplicht

Deel via

Vanaf 1 augustus a.s. is het meerijden met een tussentijdse toets of een rijexamen bij CBR weer verplicht voor aankomende rijinstructeurs. Alle personen die hun stagepas, voor de categorie B, op of na 1 augustus 2020 ontvangen, moeten aan deze verplichting voldoen. Indien de stagepas is afgegeven vóór 01 augustus 2020 hoeft de stagiaire de Tussentijdse toets of een CBR praktijkexamen niet bij te wonen. Indien de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus daartoe aanleiding geven, kan bovenstaande mogelijk herzien worden.

Door de coronamaatregelen die het CBR de afgelopen maanden had getroffen, was het bijwonen van een Tussentijdse toets of een rijexamen bij het CBR door aspirant-rijinstructeurs niet mogelijk. In reactie hierop had IBKI besloten de verplichting tot het bijwonen van een Tussentijdse toets of een praktijkexamen op te schorten. Nu het CBR weer toestaat dat personen in opleiding een tussentijdse toets of rijexamen bijwonen, wordt deze verplichting weer van kracht.

Om het bijwonen van een tussentijdse toets of een praktijkexamen goed te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:

    • De stagiaire meldt zich 5 minuten voor aanvang van het examen in de examenzaal. De stagiaire moet dan de stagepas en het rijbewijs laten zien. Ze moeten deze dus bij hebben.
    • Na het bespreken van de uitslag tekent de CBR-examinator het stageportfolio af. De stagiaire moet het handtekeningenformulier dus meenemen. Op dit handtekeningformulier staan de naam en het nummer van de stagepas.

 

Het kan gebeuren dat een stagiaire niet mee kan rijden omdat er bijvoorbeeld een examinator in opleiding het examen bijwoont. Voorafgaand aan het examen kan de stagiaire dit zien op het mededelingenbord voor rijscholen. In dat geval zal er gekeken worden of de stagiaire een ander examen of andere tussentijdse toets bij kan wonen. Kan dat niet, dan kan de stagiaire helaas niet meerijden en zal het stageportfolio niet worden afgetekend.

Bron: IBKI

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!