Noodzaak van originele (voertuig)papieren bij WRM-examens

Deel via

Noodzaak van originele (voertuig)papieren bij WRM-examens

Zowel tijdens de rijproeven als de stagebeoordelingen en de praktische begeleidingen controleert IBKI de aanwezigheid van de originele (voertuig)papieren. Waarom is dat?

Voorafgaand aan de rijproeven categorie A, B, C, D en E wordt niet alleen gecontroleerd of de kandidaat in het bezit is van een geldig rijbewijs maar ook of de originele voertuigpapieren aanwezig zijn. Dat heeft te maken met het volgende:

Tijdens de genoemde rijproeven zit de WRM-examinator op de “instructeurszitplaats”. Omdat het examenvoertuig is voorzien van dubbele bediening kan de examinator als juridisch verantwoordelijk bestuurder worden aangemerkt. Bij een verkeerscontrole of een aanrijding moet de examinator de originele papieren kunnen tonen als daar om gevraagd wordt. Om die reden zal het examen niet doorgaan wanneer de originele (voertuig)papieren niet aanwezig zijn.

Bij de stagebeoordelingen, praktische begeleidingen en rijproef A is niet de examinator maar de kandidaat de juridisch verantwoordelijk bestuurder. Hoewel de examinator hier niet als bestuurder wordt aangemerkt, vindt de controle desondanks toch plaats. Om die reden zal de stagebeoordeling, praktische begeleiding en rijproef A niet doorgaan wanneer de originele voertuigpapieren niet aanwezig zijn.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!