Te verwachten WRM-veranderingen per 01-01-2020

Deel via

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de WRM dan eindelijk worden aangepast. Daarom zetten wij voor jou op een rij wat er nu gaat veranderen op het gebied van de opleiding en bijscholing van rijinstructeurs.

 

1. Rijinstructeur worden

We beginnen met de opleiding voor rijinstructeurs. Hier komen wat wijzigingen aan op het gebied van de vooropleidingseis, bijvoorbeeld.

LTS niet meer voldoende

Wil je rijinstructeur worden dan moet je, naast een geldig rijbewijs, beschikken over een schooldiploma. Met ingang van 1 januari 2020 moet je beschikken over een diploma op minimaal VMBO GL of VMBO TL-niveau. Vanaf dat moment is een VMBO-diploma basis of kader niet meer voldoende. Ook een ouder LTS- of ander LBO-diploma is dan niet meer voldoende. Heb je geen schooldiploma of geen diploma VMBO GL of hoger? Dan blijft de mogelijkheid van de geschiktheidstest bij het IBKI bestaan.

Een VOG verplicht

VOG staat voor verklaring omtrent gedrag. Wil je rijinstructeur worden (of blijven) dan moet je een VOG kunnen overleggen. Dat is nieuw, omdat die regel tot op dit moment nog niet bestaat.

IBKI bepaalt onderwerp eindexamen

Het examen van fase 3, de zogenaamde stagebeoordeling, gaat ook veranderen. En dan niet inhoudelijk, want je blijft een rijles geven aan een echte rijbewijsleerling. Maar waar je nu zelf je onderwerp bepaalt, bepaalt de examinator aan de hand van je ingevulde instructievorderingenkaart het lesonderwerp. Deze maatregel wordt onder andere genomen om de stagefraude een halt toe te roepen.

 

2. Voor bestaande rijinstructeurs

Praktijkbegeleiding

Het aantal verplicht te volgen praktijkbijscholingen wordt verlaagd van twee naar één. Wie niet slaagt voor de praktijkbegeleiding heeft twee herkansingen. Mocht het na in totaal drie pogingen nog niet gelukt zijn, dan wordt de bevoegdheid met zes maanden verlengd. Voorwaarde daarvoor is dat binnen die zes maanden zes dagdelen aan bijlessen worden gevolgd en opnieuw een praktijkbegeleiding wordt gedaan. Dit traject heet het ‘educatief traject’.

Met de verlengingsmogelijkheid behoudt een instructeur zijn lesbevoegdheid, maar wie niet opgaat voor herkansing of onvoldoende praktische bijlessen volgt, verliest de bevoegdheid alsnog. De zes dagdelen bijscholing zijn zowel theoretisch als praktisch van aard, de nadruk ligt op de praktijk. Na afloop van het educatieve traject is er geen herkansing mogelijk. Wie zakt moet het gehele traject opnieuw doorlopen.

Er geldt trouwens geen overgangsfase. Mocht de wijziging nu daadwerkelijk per 1 januari 2020 ingaan en je hebt op dat moment één praktijkbegeleiding succesvol afgelegd, dan blijft dat staan. Dat geldt ook voor alle theoretische bijscholingsdagdelen die bij het IBKI als zodanig zijn geregistreerd.

Bij de praktijkbegeleiding is het meenemen van een echte leerling voortaan verplicht. Met behulp van de leerling-vorderingenkaart wordt door de examinator van het IBKI voor aanvang van de rit, bepaald welk onderdeel geïnstrueerd moet worden.

Herintrederstraject

Ten aanzien van het herintrederstraject wordt ook het een en ander gewijzigd, dit traject moet vooral praktijkgerichter worden. Het traject is er voor wie na een paar jaar terugkeert in de branche of voor wie niet voldaan heeft aan de theoretische bijscholingsverplichting of de praktijkbegeleiding. Dit maakt dat het ontwijken van het educatieve traject via het herintrederstraject niet voor de hand ligt. Om het herintrederstraject praktijkgerichter te maken en om het tegelijkertijd onaantrekkelijk te maken om de bijscholing te ontwijken, is de inhoud van het herintrederstraject aangevuld met een stage. De wijzigingen die worden doorgevoerd in het herintrederstraject gelden in beginsel niet voor degenen die al aan het traject zijn begonnen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Kandidaat-instructeurs moeten een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven. Op het moment dat een rijinstructeur de lesbevoegdheid wil verlengen, moet hij of zij een VOG kunnen overleggen. Hiermee moeten misstanden als fraude, mishandeling en oplichting worden aangepakt.

 

 

 

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!