Uitstroom rijinstructeurs zorgt voor grote vraag naar nieuwe rijinstructeurs!

Deel via

In de vorige nieuwsbrief van IBKI werd de leeftijdsopbouw van de rijinstructeurs toegelicht. Dat riep de vraag op of er ook een verschuiving zichtbaar is in de loop der tijd. Het antwoord wordt hieronder zichtbaar gemaakt:

Over de afgelopen 5 jaar is er dus enige mate van ‘vergrijzing’ zichtbaar: was in 2012 ongeveer 37% van de rijinstructeurs ouder dan 50 jaar; nu is dat 46%. De oorzaken van die vergrijzing zijn niet onderzocht. Een verklaring zou kunnen zijn dat na de sterke toestroom van rijinstructeurs vanaf 2008 tot en met 2011 die groep geleidelijk ouder is geworden, terwijl er minder nieuwe, jonge rijinstructeurs instroomden.

Dat riep weer de vraag op wat we kunnen zien aan de uitstroom van rijinstructeurs. In 2016 zijn bijna 1100 bevoegdheden verlopen, terwijl er maar 500 bij kwamen. Hierdoor is het aantal rijinstructeurs met 600 enorm gedaald. Hun verdeling over de leeftijdsklassen ziet er als volgt uit:

Opvallend is dat die verdeling vrijwel overeenkomt met de verdeling over alle bevoegde rijinstructeurs. Leeftijd lijkt niet de doorslaggevende reden om te stoppen als rijinstructeur.

Dit lijkt wel het beeld te bevestigen dat veel rijinstructeurs na relatief korte tijd het vak weer verlaten. In 2016 is zelfs niemand gestopt die al 20 jaar of langer lesbevoegd was.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!