Verlenging WRM-lesbevoegdheid vanwege lockdown, nu ook voor bevoegdheden die in april en mei 2021 verlopen.

Deel via

Door de (verlengde) lockdown zijn nagenoeg alle rijlessen, rijexamens en WRM-examens stilgelegd tot 3 maart 2021. In een aantal gevallen kunnen rijinstructeurs daardoor niet tijdig aan hun bijscholingsverplichtingen voldoen en kunnen rijinstructeurs in spe hun examens wellicht niet op tijd afronden. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen voor deze rijinstructeurs WRM-bevoegdheden verlengd worden.

Verlenging WRM-lesbevoegdheden met zes maanden
Wanneer de WRM-lesbevoegdheid verloopt in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021, zal IBKI de bevoegdheid met 6 maanden verlengen indien u niet (volledig) aan de theoretische en praktische bijscholingsverplichting kunt voldoen. De rijinstructeur ontvangt daarvoor een nieuwe WRM-pas*. Binnen die nieuwe termijn moet de rijinstructeur aan alle voorwaarden (theoriebijscholing, praktijkbegeleiding, VOG) voldoen. IBKI zal deze rijinstructeurs persoonlijk per e-mail informeren.

Geen verlenging indien alleen de recente VOG ontbreekt
Indien u al wel aan de theoretische en praktische bijscholingsverplichting hebt voldaan maar nog geen VOG heeft ingestuurd, zal IBKI de WRM-bevoegdheid niet met 6 maanden verlengen! U dient voor de huidige einddatum van uw bevoegdheid een geldige VOG te overleggen voor de reguliere verlenging van uw bevoegdheid. Zie ook deze pagina op de IBKI-site.

Verlenging stagebevoegdheden met zes maanden
Wanneer de stagebevoegdheid verloopt in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021, zal de geldigheid met zes maanden worden verlengd en een nieuwe pas worden toegezonden*, zodat stagiairs na de lockdown opnieuw hun opnieuw hun stage kunnen plannen. Ook zij ontvangen een e-mail over de verlenging.

Toestemming gebruik pasfoto en handtekening
*: Om een nieuwe WRM-bevoegdheidspas aan te kunnen maken, is het nodig om bij uw profiel in Mijn IBKI toestemming te geven voor het gebruik van de handtekening en de pasfoto uit het rijbewijsregister. Dit regelt u eenvoudig door onderstaande stappen te volgen:

  • Log in via ‘Mijn IBKI’
  • Kies ‘Deelnemer’
  • Kies in het menu ‘Profiel’ voor ‘Mijn pasfotogebruik’
  • Geef toestemming door het vinkje te zetten en kies voor ‘Opslaan’.
Verlenging geldigheid examenresultaten fase 1 en fase 2
De geldigheid van de examenresultaten voor de fasen 1 en 2 kan indien nodig ook worden verlengd. Dit kan alleen op aanvraag door de rijinstructeur via [email protected] en alleen voor examenresultaten die nog geldig zijn tot en met 31 mei 2021 (reeds verlopen kwalificaties kunnen niet worden verlengd). Bij een aanvraag altijd de naam, het relatienummer of de geboortedatum en het examen of de examens waarvan de geldigheid moet worden verlengd vermelden.

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!