Vraag naar rijbewijs blijft!

Deel via

Het CBR kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2016. Examenlocaties zijn gemoderniseerd, het aantal telefoontjes naar de klantenservice is afgenomen en de theorie-examens deugen. “Het is een lijst waar we trots op zijn. Minpunt is dat we door de grote drukte veel mensen niet hebben kunnen helpen binnen de afgesproken termijn”, aldus algemeen directeur Petra Delsing en financieel directeur René Verstraeten in het jaarverslag over 2016 dat deze week is gepubliceerd.

Vraag naar rijbewijs blijft

Voor de komende jaren verwacht het CBR te maken te krijgen met gunstige demografische ontwikkelingen voor zowel de theorie- als praktijkexamens. “Het aantal 17- en 18- jarigen stijgt tot 2020. Deze groep neemt de helft van de omzet voor haar rekening bij de personenauto-examens.”

Het CBR verwacht dat de behoefte aan het rijbewijs voor de komende vijf jaar niet wijzigt, ondanks dat in omringende landen de behoefte in stedelijke gebieden aan het afnemen is. “Deze trend is in ons land nog niet zichtbaar. Wel zal de ‘samenwerking’ tussen bestuurder en auto de komende jaren enorm veranderen door de exponentiële groei van de ‘in-car technology’, op weg naar de zelfrijdende auto op termijn.”

Ook binnen de transport- en logistieke sector is sprake van aanhoudende groei als gevolg van de betere economische omstandigheden. De verwachting is dat de groei in de sector nog verder aantrekt en daarmee de behoefte aan nieuwe chauffeurs zal toenemen. Daarnaast heeft de transportsector straks een tekort aan mensen doordat een grote groep bestaande chauffeurs met pensioen gaan.

Al eerder maakte het CBR bekend dat de vraag naar rijexamens in alle categorieën is gestegen. Reden voor de stijging is de aantrekkende economie plus de groei van het aantal zeventien- en achttienjarigen.

Capaciteitsproblemen

Door de stijgende vraag liep het CBR tegen capaciteitsproblemen aan. “Die zijn deels opgelost door overwerk en deels door zestig nieuwe examinatoren aan te nemen. Helaas was het niet voldoende om iedereen binnen de afgesproken termijn te kunnen helpen”, aldus de directie in het jaarverslag. “Dit leert ons dat de wendbaarheid van de organisatie moet toenemen om een optimale dienstverlening te kunnen blijven bieden. Dat heeft onze aandacht, onder andere in het kader van een nieuwe cao.”

Uit zo’n 6.000 sollicitanten heeft het CBR uiteindelijk zo’n zestig nieuwe examinatoren aangenomen. Deze zijn gedurende het jaar ingestroomd. Eind 2016 werkten er 1.068 fte medewerkers bij het CBR, negentien meer dan in 2015. Het totaal aantal fte zal in 2017 naar verwachting stijging met 78,5 fte. Dit heeft onder meer te maken met de verwachte volumestijging binnen Rijvaardigheid en CCV en het verhogen van het serviceniveau binnen de klantenservice.

Het verzuim is in 2016 verder gedaald, naar 5,7 procent (6,4 procent in 2015). Dit is nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Fors meer Eigen Verklaringen

Het hogere aantal afgenomen rijexamens werkte ook door bij de divisie Rijgeschiktheid. Deze afdeling heeft ruim 20 procent meer Eigen Verklaringen behandeld. “Dit heeft te maken met het hogere aantal afgenomen rijexamens in het algemeen en met de toename van het aantal 75-plussers. In beide gevallen moet een Eigen verklaring worden ingediend om een rijbewijs te kunnen aanvragen of verlengen.”

Ook had de divisie te maken met veel vervroegde rijbewijsvernieuwingen voor vrachtautochauffeurs, als gevolg van de verplichte bijschrijving vóór 10 september 2016 van code 95. Ook hiervoor is een Eigen verklaring nodig.

Minder klachten

Het CBR heeft in 2016 verder gewerkt aan de klachtenprocedure. Zo zijn medewerkers getraind in hun schriftelijke vaardigheden en gecoacht om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren. In 2016 ontving het CBR 2.212 klachten, dat is 5 procent minder dan in 2015. Van de afgehandelde klachten waren er 632 geheel of gedeeltelijk gegrond. De klachten gingen voornamelijk over de uitslag van het examen, de examenomstandigheden, houding en optreden van CBR-medewerkers en wet- en regelgeving.

Via de Nationale Ombudsman ontving het CBR 101 zaken. In vier gevallen startte de Ombudsman een onderzoek. In de andere zaken werd de consument doorgestuurd naar het CBR om daar de klacht af te handelen of heeft de Ombudsman het CBR verzocht het probleem snel op te lossen.

Daarnaast is het aantal telefoontjes naar de klantenservice met tien procent afgenomen. Dat komt volgens het CBR omdat er veel geïnvesteerd is in communicatie en ICT om kandidaten beter voor te bereiden op de examens en aanvragen sneller te kunnen afhandelen.

Theorie-examens veranderen

De komende jaren zullen de theorie-examens van het CBR geleidelijk van gezicht veranderen. “De modernisering maakt het nog beter mogelijk te testen of een kandidaat de regels kent en snapt en of hij inzicht heeft in het verkeer.” Zo is op 1 januari 2017 al de sleepvraag geïntroduceerd, waarbij kandidaten het antwoord moeten slepen naar een plaats in de afbeelding.

De divisie Theorie ziet daarnaast dat steeds meer kandidaten zich laten voorbereiden op het theorie-examen door een theorie-opleider. Op termijn zal hierdoor het slagingspercentage naar verwachting stijging en het volume af te nemen examens daarmee dalen.

‘Mijlpaal’

Het CBR noemt daarnaast het succes bij divisie Theorie een mijlpaal: “Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de CBR theorie-examens deugen. Je slaagt alleen voor het theorie-examen als je voldoende kennis van de verkeersregels hebt.”

Ook heeft de divisie Theorie een ISO-certificaat behaald en heeft de divisie CCV het certificaat verlengd; een belangrijk kwaliteitsstempel voor onze examens en dienstverlening. “Dat het CBR kwalitatief goed werk levert, blijkt bovendien uit de contacten met buitenlandse collega’s, die ons als voorbeeld nemen.” Het CBR breidt de onafhankelijke toetsing en ISO-certificering uit naar meer onderdelen van de organisatie.

Het CBR heeft twee versies van het jaarverslag gepubliceerd: de volledige versie als de kortere, publieksversie. Bekijk ze hier.

Bron: Verkeerspro.nl

Rijinstructeur worden?

Wil jij weten hoe? Jongepier geeft je alle geheimen!