Bijscholing voor rijinstructeurs: Coaching en feedback geven - Jongepier Verkeersopleidingen

Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om een pechmelding via de praatpalen door te geven. Vanaf die datum worden de in totaal 3300 palen uitgeschakeld en geleidelijk verwijderd door Rijkswaterstaat. Dat verwijderen gaat ongeveer drie maanden duren. Met deze maatregel wordt jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro bespaard.

MOBIELTJE
Verreweg de meeste weggebruikers gebruiken hun mobiele telefoon als ze met pech langs de weg staan en dit aantal neemt nog steeds toe, meldt Rijkswaterstaat. De praatpalen worden dus steeds minder gebruikt en het onderhoud en de telecomverbindingen brengen hoge kosten met zich mee.

Vanaf 1 juli moeten weggebruikers met eigen middelen hulp inroepen als ze bij pech of een ongeval stranden langs de snelweg. Rijkswaterstaat adviseert de bestuurder:

altijd een opgeladen mobiele telefoon bij zich te hebben
het telefoonnummer van een pechhulpverlener paraat te hebben
indien mogelijk door te rijden naar een pechhaven, parkeerplaats of benzinestation;
bij een pechgeval of incident direct achter de vangrail te gaan staan met een veiligheidshesje aan en zo snel mogelijk hulp laten komen
Lukt het niet om door te rijden naar een veilige plek zoals een pechhaven of parkeerplaats, dan wordt geadviseerd de auto zo veel mogelijk rechts van de snelweg stil te zetten met alarmlichten aan. Stap voorzichtig uit, ga achter de vangrail staan en bel een pechhulpdienst
HULP KOMT NIET VANZELF
Rijkswaterstaat benadrukt bovendien dat de aanwezigheid van weginspecteurs en camera’s boven de snelweg geen garantie bieden dat er vanzelf hulp wordt geregeld. Langs de weg gaan lopen om in het zicht van een camera te komen heeft dan ook geen zin en is gevaarlijk.

Cursus coaching en feedback geven

In deze cursus wordt er aandacht besteed aan het coachen van een leerling tijdens de praktijkles. Instructie geven is één, maar coachen is ook zeer belangrijk. Wat is het verschil hiertussen en hoe pas je dit toe in de praktijk? Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de doel-middel methode. Ook moet men de term ‘lerend leren’ kunnen verklaren en hoe ga je om met verschillende leerstijlen. Verder zijn er een aantal tips over hoe je op de juiste wijze feedback geeft. Het bovenstaande en nog een aantal andere zaken komt aan de orde. Al deze onderdelen komen ook weer kijken bij uw praktische begeleiding.

Kosten € 190,00 BTW vrij inclusief € 20,00 IBKI kosten.

Duur: 2 dagdelen.

Cursusdata Aalsmeer

05-07-2018

11-10-2018

Cursusdata Soest:

15-08-2018

Inschrijven voor de cursus Coaching en feedback geven


Cursus coaching en feedback geven

  • Factuurgegevens indien afwijkend

 

Verificatitie