Talking Traffic - Rijinstructeur by Jongepier

WRM bijscholing Talking Traffic

Het doel van de bijscholing Talking Traffic is rijinstructeurs te informeren over noodzakelijke vernieuwingen in reisinformatie en hen hierop voor te bereiden.

Achtergrondinformatie:

Talking Traffic biedt een nieuwe generatie reisinformatie waarmee je voordat je vertrekt goed geïnformeerd bent en tijdens je reis verder kunt kijken dan door de voorruit. Zo kun je gericht anticiperen op wat er achter de volgende bocht, net na de volgende afslag en kort voor je eindbestemming aan de hand is.

Regio’s, bedrijven en IenW maken onder de noemer Talking Traffic afspraken over de informatie die ze nu minimaal beschikbaar maken, verrijken en vervolgens aanbieden aan weggebruikers: van de maximumsnelheid, informatie over incidenten en wegwerkzaamheden tot een vrije parkeerplaats nabij je bestemming.

Talking Traffic:

Weggebruikers, borden naast en boven de weg, verkeerscentrales en verkeerslichten – alles communiceert met elkaar. Dit zorgt voor actuele, op de individuele eindbestemming afgestemde reisinformatie die waardevol is voor iedere weggebruiker. Niet alleen voor vertrek maar juist ook tijdens je reis weet je waar je aan toe bent en krijg je adviezen die je helpen om je reis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Verschillende overheden (ministerie, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten) en ruim 20 uiteenlopende bedrijven, actief in de automotive-, verkeersmanagement- en telecomsector, hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij afspraken gemaakt en doen ze een serieuze investering in de totstandkoming van Talking Traffic.

Onder de naam ‘Partnership Talking Traffic’ werkt het samenwerkingsverband de komende vijf jaar aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen.

Voordelen bijscholing:

Het is van groot belang dat de rijinstructeur zich bewust is van wat er in de toekomst gaat veranderen op het gebied van reisinformatie, en wat de impact is op het instructie geven en coachen. Het gaat om een theoretische bijscholing met opdrachten, informatieverstrekking en de aanpak die je nu al kunt toepassen.

Deze bijscholing staat los van ADAS, waarbij vanuit het voertuig interne systemen aanwezig zijn. Bij Talking Traffic gaat het om externe systemen die slimme verkeersoplossingen bieden.

Kosten:
€ 190,00 BTW vrij inclusief € 20,00 aan en afmeldkosten IBKI.

Duur:
2 dagdelen.

Inschrijven voor deze cursus