Vrijstelling code 95-nascholing vervalt op 1 juni 2015

De vrijstelling op de code 95-nascholing komt per 1 juni 2015 te vervallen. De uitzondering voor de groep chauffeurs die geboren is voor 1 juli 1955 wordt dan geschrapt, omdat het in strijd is met de Europese richtlijn 2003/59. Alle chauffeurs moeten na de invoering van de wijziging in juni van dit jaar aan de […]

‘Rijles aan dronken leerling kan rijschool duur komen te staan’

Een rijbewijsleerling praktijkles geven wanneer hij te veel drank op heeft, kan een flinke kostenpost zijn voor een rijschool. Want wanneer na een ongeval blijkt dat de kandidaat een onmiskenbaar te hoog alcoholpromillage heeft en de instructeur aantoonbaar nalatig was, kan onder meer de casco-uitkering door de verzekeraar geweigerd worden. Een rijinstructeur moet dus aannemelijk […]