IBKI: slagingspercentages blijven ook in 2015 stabiel

dinsdag 26 januari 2016 In 2016 is de bevoegdheid van 852 rijinstructeurs verlopen, meldt het IBKI. De slagingspercentages blijven redelijk stabiel ten opzichte van vorige jaren. Zoals verwacht scoren RIS instructeurs hoger dan reguliere rijinstructeurs, vertelt Jim Schouten. Volgens Jim Schouten zijn de verschillen ten opzichte van 2013 en 2014 minimaal. “In 2014 hebben 829 […]

Kwaliteitscontrole bij theoretische bijscholingscursussen

Vanaf 1 mei 2016 zal IBKI onaangekondigde steekproefcontroles uitvoeren op de kwaliteit van de theoretische bijscholingen. Bij stelselmatige tekortkomingen zullen sancties worden opgelegd aan de betreffende aanbieder. In de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM is enige tijd geleden gesproken over kritiek vanuit de branche over de kwaliteit van de uitvoering van de theoretische bijscholingen. Het […]

Invoering vierpuntsschaal bij stagebeoordeling en praktijkbegeleiding

Vanaf 1 mei 2016 zal de beoordeling van de stagebeoordeling en praktische begeleiding gebeuren op basis van een vierpuntsschaal met 0, 1, 2 of 3 punten per beoordelingsaspect. Op dit moment hanteert IBKI zowel bij de stagebeoordeling als de praktische begeleiding een puntentelling met drie mogelijke scores. Elk beoordelingsaspect wordt gewaardeerd met 1 punt (contraproductief), […]

Wetswijziging van WRM uitgesteld naar 1 januari 2017

De voorgestelde wijziging van de WRM (Wet rijonderricht motorrijtuigen) is uitgesteld naar 1 januari 2017. Daarin staan onder andere wijzigingen voor de praktijkopleiding van rijinstructeurs. Aanvankelijk had minister Schultz van Haegen aangegeven dat de gewijzigde WRM medio 2016 in werking kon treden, maar het gaat toch meer tijd kosten. Over de wijzigingen in de WRM […]

Aanpassing tarieven WRM-examens Stagebeoordeling en Praktische bijscholing 2016

Naar verwachting worden de tarieven voor de WRM-examens Stagebeoordeling en Praktische bijscholing aangepast per 1 april 2016. Zodra de minister de voorgestelde tarieven heeft goedgekeurd, zullen deze via een WRM-bericht worden gecommuniceerd. Die goedkeuring door de minister is tevens het voorbehoud voor de nieuwe examentarieven. Tot die tijd kunt u de kennis van de nieuwe […]