Uitstel vrijstellingsregeling C-rijbewijs

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor zero emission bestelauto’s tot 4.250 kg zal pas in maart 2019 van start gaan. Het ministerie van IenW heeft dat bekendgemaakt. De nieuwe regeling geldt voor volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s voor goederenvervoer (zonder aanhangwagen) tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Hiervoor is nu een C-rijbewijs nodig. Op […]

Wijzigingen in het Reglement Praktijkbegeleiding IBKI

In het Reglement Praktijkbegeleiding in het kader van de verplichte bijscholing van de rijinstructeur voor de categorieën A, B, C, D, E en/of T zijn de artikelen 6 en 13 toegevoegd en is artikel 8 (voorheen 7) gewijzigd. De tekst van deze artikelen is als volgt: Artikel 6 Het is niet toegestaan dat een persoon […]

Wijzigingen in het Algemene deel reglement IBKI

In het Algemene deel reglement voor het afnemen van het examen Rij instructeur voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject WRM zijn artikel 21 en 22 gewijzigd. De nieuwe teksten zijn: Artikel 21. Beoordeling en resultaat praktijkexamens  lid 1: Examenonderdelen die in de praktijk worden afgenomen, zoals de praktijkrit en het geven […]